Skip to main content

Show filters

Hide filters

намиране на баланс между личните нужди на членовете на група и нуждите на групата

Description

Description

Прилага различни подходи в своята практика, чрез които балансира нуждите на всеки член на групата с нуждите на групата като цяло. Увеличава капацитета и опита на всеки член, т.нар. „личностно ориентиран подход“, като в същото време стимулира членовете на групата и подкрепя работещите за формирането на единна група. Създава благоприятна и безопасна атмосфера за активно проучване на артистичната дейност.

Алтернативен етикет

балансиране между личните нужди на участниците и нуждите на групата

URI на понятието

Status

released