Skip to main content

Show filters

Hide filters

внедряване на технологии, позволяващи ефективното използване на ресурсите, в хотелиерството и ресторантьорството

Description

Description

Внедрява технологични подобрения в обекти в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, като например несвързани с източник на вода фурни на пара, струйници за предварително измиване на съдовете и нискодебитни кранове за мивки, с които се оптимизира потреблението на вода и енергия при миенето на съдове, почистването и приготвянето на храна.

Връзки

URI на понятието

Status

released