Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на одити за качество

Description

Description

Извършва редовни, систематични и документирани прегледи на система за качество с цел проверка на съответствието със стандарт, основан на обективни доказателства, например прилагане на процеси, ефективност при постигане на целите за качество и намаляване и отстраняване на проблеми с качеството.

Връзки

URI на понятието

Status

released