Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

Description

Description

Управлява взаимодействието и въздействието върху околната среда на предприятията. Идентифицира и оценява въздействието на производствения процес и свързаните с него услуги върху околната среда и регулира ефектите върху околната среда и хората. Организира планове за действие и наблюдава всички показатели за подобрение.

Връзки

URI на понятието

Status

released