Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на електронни услуги

Description

Description

Използва публични и частни онлайн услуги, например електронна търговия, електронно управление, електронно банкиране, услуги на електронното здравеопазване.

Scope note

Includes online payment activities.

URI на понятието

Status

released