Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно обществения имидж

Description

Description

Съветва даден клиент, например политик, художник или друго лице, което се занимава с обществеността, относно това как да се представи по начин, по който би получил най-голяма подкрепа от широката общественост или от целевата аудитория.

Алтернативен етикет

съветване относно публичния имидж

URI на понятието

Status

released