Skip to main content

Show filters

Hide filters

провеждане на проучване за осъществимост на системи, използващи биомаса

Description

Description

Извършва оценка на потенциала на инсталации, използващи биомаса. Извършва стандартизирано проучване с цел да определи разходите, ограниченията и наличните компоненти, като провежда изследвания, за да подпомогне процеса на вземане на решения.

Връзки

URI на понятието

Status

released