Skip to main content

Show filters

Hide filters

проектиране на скелета

Description

Description

Планира изграждането на скелето въз основа на характера на проекта, околната среда и наличните ресурси. Прилага познания по отношение на стандартите за скелета и характеристиките за носене на товар на компонентите и сгъвките, за да се вземе решение относно структурата. Разработва подходящи и изчерпателни инструкции за изграждане на скелетната конструкция.

URI на понятието

Status

released