Skip to main content

Show filters

Hide filters

изпълняване на целите, свързани с производителността

Description

Description

Разработва методи за подобряване на производителността, адаптиране на целите, които трябва да бъдат постигнати, и на необходимото време и ресурси.

URI на понятието

Status

released