Skip to main content

Show filters

Hide filters

обучение по спорт

Description

Description

Предоставя подходящи технически и тактически инструкции, свързана с дадения спорт, с помощта на разнообразни и правилни педагогически подходи, за да се отговори на нуждите на участниците и да се постигнат желаните цели. Това изисква умения като комуникативност, обяснения, демонстрации, моделиране, обратна връзка, задаване на въпроси и коригиране.

URI на понятието

Status

released