Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на оборудване за декориране на тялото

Description

Description

Употребява ръчни инструменти и машини за декориране на тела на хора, например игли, четки, машини за татуиране или скалпели, в зависимост от начина на декориране.

Връзки

URI на понятието

Status

released