Skip to main content

Show filters

Hide filters

опаковане на чупливи предмети за транспортиране

Description

Description

Опакова чупливи предмети, например стъкла или стъклени предмети, с помощта на подходящи кутии и материали за омекотяване, например капсулована пластмаса или прегради от пяна, за да се гарантира, че съдържанието няма да се премества по време на транспортирането.

URI на понятието

Status

released