Skip to main content

Show filters

Hide filters

енергетика

Description

Description

Поддисциплина във връзка с енергетиката и електротехниката, която е специализирана в производството, преноса, разпределението и използването на електрическа енергия посредством свързването на електрически устройства с двигатели, генератори и трансформатори, например електрически адаптер, преобразуващ променливо напрежение в постоянно напрежение.

Връзки

URI на понятието

Status

released