Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на ремонтни дейности по надземни електропреносни линии

инсталиране и ремонт на електрическо, електронно и прецизно оборудване

работа с машини и специализирано оборудване

инсталиране, поддръжка и ремонт на електрическо, електронно и прецизно оборудване

инсталиране и ремонт на електрическо, електронно и прецизно оборудване

поправка на кабели

наблюдение на безопасността или сигурността

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Ръководене на другите

ръководене на други лица

информационни умения

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

ръководене на инспекции

провеждане на инспекции

проверка на кабели

умения

строителство

строителство и ремонт на структури

монтиране на дървени и метални компоненти

инспектиране на надземни електропреносни линии

извършване на ремонтни дейности по надземни електропреносни линии

Description

Description

Идентифицира повреди и извършва необходимите ремонти, както и извършва рутинна поддръжка, на надземни електропреносни линии и електрически стълбове, използвани при преноса и разпределението на електрическа енергия.

URI на понятието

Status

released