Skip to main content

Show filters

Hide filters

планиране на дейностите по производство на храни

Description

Description

Изготвя планове за производство на хранителни продукти чрез определяне на графика на основните дейности в рамките на договорените равнища на бюджета и услугите. Предвижда реалистичните периоди и разходи, необходими за производствените дейности, като се отчитат производителността и ефективността.

URI на понятието

Status

released