Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

създаване на заглавие за съдържание

комуникация, сътрудничество и творчество

съставяне на текстове и композиране

художествени и творчески документи

обработка на информация

събиране на информация от физически или електронни източници

информационни умения

анализ и оценка на информация и данни

анализ и оценка на информация и данни

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Планиране и организиране

организиране на информация, предмети и ресурси

обработване на качествена информация

създаване на цифрово съдържание

умения

работа с компютри

използване на цифрови инструменти за сътрудничество, създаване на съдържание и разрешаване на проблеми

използване на цифрови инструменти за сътрудничество и производителност

интегриране и редактиране на цифрово съдържание

съставяне на съдържание

създаване на заглавие за съдържание

Description

Description

Създава привлекателно заглавие, което привлича вниманието на хората към съдържанието на статията, историята или публикацията.

URI на понятието

Status

released