Skip to main content

Show filters

Hide filters

следене на политически кампании

Description

Description

Следи прилаганите методи за провеждане на политическа кампания, за да се гарантира спазването на всички разпоредби, например разпоредбите относно финансирането на кампаниите, промоционалните методи и други процедури, свързани с кампанията.

Връзки

URI на понятието

Status

released