Skip to main content

Show filters

Hide filters

запознаване на обществеността с правилата за пожарна безопасност

Description

Description

Разработва и изпълнява образователни и промоционални планове за образоване на обществеността относно знанията и методите за предотвратяване на пожари, пожарната безопасност, например способността за идентифициране на опасностите и използването на противопожарно оборудване, и за повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с предотвратяването на пожари.

Връзки

URI на понятието

Status

released