Skip to main content

Show filters

Hide filters

администриране на сметки

Description

Description

Управлява счетоводните сметки и финансовите дейности на дадена организация, упражнява надзор над всички документи, че всички сведения и изчисления са верни и че се вземат правилни решения.

Връзки

URI на понятието

Status

released