Skip to main content

Show filters

Hide filters

съставяне на профили на хора

Description

Description

Създава профил на дадено лице чрез представяне на характеристиките на това лице, личността, уменията и мотивите, често пъти чрез използването на информация, получена от интервю или въпросник.

URI на понятието

Status

released