Skip to main content

Show filters

Hide filters

финансова компетентност

Description

Description

Финансови правила и процедури, приложими за определено местоположение, чиито регулаторни органи вземат решение относно нейната компетентност

Алтернативен етикет

финансова юрисдикция

финансова подсъдност

Връзки

URI на понятието

Status

released