Skip to main content

Show filters

Hide filters

политика в областта на храните

Description

Description

Добро познаване на политиките, стратегиите, институциите и разпоредбите относно храните.

Алтернативен етикет

хранителна политика

продоволствена политика

URI на понятието

Status

released