Skip to main content

Show filters

Hide filters

изработване на производствени прототипи

Description

Description

Изработва модели или прототипи, за да се изпитат концепции и възможности за възпроизводимост. Създава прототипи за оценяване на предпроизводствени тестове.

Връзки

URI на понятието

Status

released