Skip to main content

Show filters

Hide filters

проверяване на чистотата на трапезарията

Description

Description

Контролира зоните за хранене, включително повърхностите на пода и стените, масите и обслужващите станции, и осигурява подходяща чистота.

Алтернативен етикет

проверяване на чистотата на трапезария

наблюдаване на чистотата на трапезарията

проверяването на чистотата на трапезарията

следене за чистотата на трапезарията

URI на понятието

Status

released