Skip to main content

Show filters

Hide filters

кинематография

Description

Description

Наука за отчитането на светлината и електромагнитните лъчения с цел създаване на картина на движението. Записът може да се прави по електронен път с един сензор на изображение или химически с чувствителни към светлина материали, като например фолио.

URI на понятието

Status

released