Skip to main content

Show filters

Hide filters

спомагане за регистрацията на фармацевтични продукти

Description

Description

Участва в процеса на регистрация, който позволява продажбата и разпространението на вещества, които лекуват или предотвратяват заболявания при хората и животните, или дават възможност за поставяне на медицинска диагноза.

URI на понятието

Status

released