Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на софтуер с преводна памет

Description

Description

Способства за ефикасността на езиковия писмен превод, като използва преводаческа памет.

URI на понятието

Status

released