Skip to main content

Show filters

Hide filters

съхраняване на оборудване за сценични изпълнения

Description

Description

Разглобява оборудване за озвучаване, осветление и образ след провеждане на мероприятие, като го съхранява на безопасно място.

URI на понятието

Status

released