Skip to main content

Show filters

Hide filters

изработване на мозайки

Description

Description

Създава мозайка чрез отделно нарязани парчета от подходящи материали, като стъкло, керамика или черупки в художествена форма. Работи с една или няколко мозаични техники, например пряка мозайка, индиректна мозайка и двойна обратнопропорционална мозайка.

Връзки

URI на понятието

Status

released