Skip to main content

Show filters

Hide filters

инспектиране на дефекти в железопътни релси

Description

Description

Следи резултатите чрез различни датчици, с които се откриват дефекти в железопътните релси, включително лазерни датчици, които сканират релсата за прекъсвания, микрофонни датчици, жироскопи, които засичат накланяне, и други.

Връзки

URI на понятието

Status

released