Skip to main content

Show filters

Hide filters

прилагане на мерки за предотвратяване на рискове за безопасността, свързани със снегопочистването

манипулиране и придвижване

почистване

почистване на открити помещения

комуникация, сътрудничество и творчество

решаване на проблеми

прилагане на нови процедури или процеси

прилагане на летищни планове за действие в извънредни ситуации

спазване на оперативни процедури

следване на летищен план за действия при снеговалежи

почистване на сняг

спазване на процедурите за здраве и безопасност

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани със здравето

демонстриране на осведоменост относно здравните рискове

умения

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на процедурите за здраве и безопасност

спазване на работни практики според мерките за безопасност

прилагане на мерки за предотвратяване на рискове за безопасността, свързани със снегопочистването

Description

Description

Използва практики и методи за отстраняване на снега, които предотвратяват големи опасности, например работа върху покриви, когато е възможно, като оценява теглото на оборудването върху дадена ледена конструкция, носи защитно оборудване и стълби по безопасен начин, защитава околностите и хората и избягва електрическите инсталации.

URI на понятието

Status

released