Skip to main content

Show filters

Hide filters

публично право

Description

Description

Частта от правото, която урежда отношенията между частноправни субекти и правителството, както и отношенията между частноправни субекти, които засягат пряко обществото.

Алтернативен етикет

публично законодателство

URI на понятието

Status

released