Skip to main content

Show filters

Hide filters

електрически машини

Description

Description

Електрически уреди, които могат да преобразуват механична енергия в електрическа енергия (генератори), електрическа енергия в механична енергия (електродвигатели) и да променят напрежението на променлив ток (трансформатори).

URI на понятието

Status

released