Skip to main content

Show filters

Hide filters

планиране навлизането на пазара

Description

Description

Процесите, включени в усилията за навлизане на нов пазар, например проучване на пазара, сегментиране, определяне на целевите групи и разработване на жизнеспособен финансов бизнес модел, за да се подходи към пазара.

URI на понятието

Status

released