Skip to main content

Show filters

Hide filters

двигателни техники

Description

Description

Различните видове движение и физически пози целящи облекчаване, хармонизиране на мозъка с останалите части на тялото, намаляване на стреса, гъвкавост, основна поддръжка и рехабилитация и които са необходими за или подкрепят функционирането на работното място.

Връзки

URI на понятието

Status

released