Skip to main content

Show filters

Hide filters

осъществяване на двупосочен устен превод

Description

Description

Разбира и превежда устни изявления в двете посоки на езикова двойка, запазвайки съобщителното намерение на оратора.

Връзки

URI на понятието

Status

released