Skip to main content

Show filters

Hide filters

съветване относно хуманното отношение към животните

Description

Description

Подготвя и предоставя информация на лица или групи от хора относно начините за насърчаване на здравето и благосъстоянието на животните и за намаляване на рисковете за здравето на животните и хуманното отношение към тях. Предоставя препоръки за коригиращи действия.

Връзки

URI на понятието

Status

released