Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

обслужване на комуникационна система за спешни случаи

Description

Description

Ефикасно използва системи за обща комуникация, използвани при извънредни ситуации, например мобилни предаватели и приемници на базови станции, портативни предаватели и приемници, ретранслатори, клетъчни телефони, пейджъри, автоматизирани автомобилни локатори и спътникови телефони в съответствие с изискванията.

Връзки

URI на понятието

Status

released