Skip to main content

Show filters

Hide filters

биологична сигурност

Description

Description

Познания за общите принципи на понятието за биологична сигурност, и по-специално с правилата за профилактика на болестите, които трябва да се прилагат в случай на епидемии, застрашаващи общественото здраве.

Алтернативен етикет

биосигурност

Връзки

URI на понятието

Status

released