Skip to main content

Show filters

Hide filters

Демонстриране на желание за учене

Description

Description

Демонстрира положителна нагласа към нови и изпълнени с предизвикателства изисквания и предприема действия за извличане на поуки от трудностите.

URI на понятието

Status

released