Skip to main content

Show filters

Hide filters

наблюдаване на мерките за сигурност

Description

Description

Следи и контролира прилагането на мерките за превенция, сигурност и наблюдение, за да се оцени тяхната ефективност и да се направят корекции в случай на незадоволителни резултати.

URI на понятието

Status

released