Skip to main content

Show filters

Hide filters

поддържане на корабно аварийно-спасително оборудване

Description

Description

Поддържа и проверява цялото аварийно-спасително оборудване, например спасителни жилетки, надуваеми лодки, сигнални ракети, EPIRB, комплекти за оказване на първа помощ, AED, раници за спешна помощ, аварийни светлини и ръчни радиа. Гарантира, че оборудването за безопасност е организирано, достъпно за използване при извънредни ситуации и презаредено при необходимост. Записва проверката на оборудването в съответните дневници.

Връзки

URI на понятието

Status

released