Skip to main content

Show filters

Hide filters

използване на ИТ средства

Description

Description

Прилага компютри, компютърни мрежи и други информационни технологии и оборудване за съхранение, извличане, предаване и манипулиране на данни в контекста на бизнес или предприятие.

Връзки

URI на понятието

Status

released