Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

прилагане на мерки за опазване на околната среда

Description

Description

Прилага екологични критерии за предотвратяване на екологични щети. Стреми се към ефективно използване на ресурсите с цел предотвратяване на отпадъци и намаляване на разходите. Мотивира колегите да предприемат съответните стъпки, за да работят по екологосъобразен начин.

URI на понятието

Status

released