Skip to main content

Show filters

Hide filters

администриране на прилагането на държавната политика

Description

Description

Управлява дейностите по прилагане на нови държавни политики или промени в съществуващите политики на национално или регионално равнище, също във връзка с персонала, участващ в изпълнението.

Алтернативен етикет

администриране на прилагането на политиката на правителството

Връзки

URI на понятието

Status

released