Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на помощ за багажа на гостите

Description

Description

При поискване управлява, опакова, разопакова и съхранява багажа на гостите.

Алтернативен етикет

оказване на помощ за съхранението на багаж

осигуряване на помощ за багажа на гости

опаковане и разопаковане на багаж

осигуряването на помощ за багажа на гостите

URI на понятието

Status

released