Skip to main content

Show filters

Hide filters

разработване на нови захарни продукти

Description

Description

Измисля нови захарни изделия, които да се разработват, като се взема под внимание исканията и предложенията на потребителите.

URI на понятието

Status

released