Skip to main content

Show filters

Hide filters

типология

Description

Description

Поддисциплина от лингвистиката, която структурно категоризира езиците, като описва общите свойства и структурното многообразие на езиците.

Връзки

URI на понятието

Status

released