Skip to main content

Show filters

Hide filters

строително-информационно моделиране

Description

Description

Строително-информационното моделиране (BIM) служи като софтуерна платформа за интегриран дизайн, моделиране, планиране и сътрудничество. С него се представят цифрово характеристиките на сградата по време на целия ѝ жизнен цикъл.

URI на понятието

Status

released