Skip to main content

Show filters

Hide filters

вземане на участие в дейностите по извършване на одит на медицински досиета

Description

Description

Съдейства и помага при всяка молба, отправена по време на одити относно архивиране, попълване и обработване на медицински досиета.

URI на понятието

Status

released